Diensten

Begeleiding

Ik begeleid ondernemingen en ondernemers bij het aangaan van bancaire transacties en coördineer alle noodzakelijke stappen hiertoe.

Het proces van het aangaan van een bancaire transactie kent in ieder geval de volgende stappen:

  • Bepalen in nauw overleg de gewenste financieringsopzet en omvang;
  • Opstellen informatie memorandum;
  • Selecteren beperkt aantal banken en/of geldverstrekkers;
  • Benaderen geselecteerde partijen en verzorgen introductie;
  • Ter beschikking stellen relevante informatie en desgewenst verstrekken van nadere toelichting;
  • Bewaken tijdlijnen met betrekking tot ontvangst van offertes;
  • Begeleiding bij het beoordelen van de offertes en van de daarop volgende kredietdocumentatie.

De begeleiding kan structureel voortgezet worden door ondersteuning bij het opstellen van de periodieke voortgangrapportages naar de bank(en) en/of geldverstrekkers.

Sparring Partner

Door mijn ervaring en onafhankelijkheid analyseer  ik financiële vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken.

Met mijn ervaring en achtergrond kan ik op niveau van de ondernemer fungeren als sparring partner in discussies over vraagstukken waarvoor de ondernemer en onderneming staan. Daarbij ben ik in staat om onafhankelijkheid en betrokkenheid te combineren met adviseren en stimuleren.

Separaat aan deze rol van Sparring Partner kan ik aan de hand van uw toekomstvisie een financiële vertaalslag maken door het – in samenwerking met het team van Finance & Control- opstellen van rapportages en adequate toelichting ten behoeve van banken en investeerders.  Altijd dient hierbij het uitganspunt te zijn dat de organisatie ontlast wordt en werk uit handen wordt genomen.

Ik beschik over de vaardigheden om op basis van beperkte informatie complexe organisaties, vraagstukken en risico’s te kunnen doorgronden.

Een vaste rol als lid van de Raad van Commissarissen of de Raad van Advies is ook een mogelijkheid.

Samenbrengen

Ik heb een uitgebreid netwerk in vele sectoren en kan partijen bij elkaar brengen.

In hoge mate beschikkend over verbindend vermogen kan ik in het belang van een onderneming mijn netwerk benutten om partijen samen te brengen. Als alumnus van de Nyenrode Commissarissen Cyclus ben ik ook aangesloten bij het Nyenrode Alumni netwerk.

Na de door mij geïnitieerde introductie van partijen kan ik  een faciliterende rol blijven vervullen door de vervolgstappen te coördineren.